Rol van FEBETRA

FEBETRA verdedigt en behartigt reeds meer dan 50 jaar de belangen van de Belgische sector van het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden.

Beroepsverdediging en sectorale belangen zijn DE prioriteit bij uitstek van FEBETRA. Wij waken er steeds over dat zoveel mogelijk vervoerders zich in de opties of standpunten van de vereniging kunnen terugvinden.

Leden van FEBETRA krijgen regelmatig de gelegenheid om hun stem te laten horen en hun mening te ventileren aan de hand van korte schriftelijke enquêtes over actuele dossiers. Of het lid een kleine of grote ondernemer is, in het Vlaams of Waals landsgedeelte gevestigd, nationaal of internationaal actief is, doet er niet toe. Elke ervaring en alle ideeën hebben ontegensprekelijk hun toegevoegde waarde. FEBETRA vertegenwoordigt en verdedigt ook de belangen van de sector.

In Europa

  • Benelux Vervoeroverleg
  • European Chemical Transport Association, ECTA
  • Europees Paritair Comité voor Transport
  • Gemengde commissies bilaterale akkoorden
  • International Road Transport Union, IRU

In België

  • Benelux Vervoeroverleg
  • European Chemical Transport Association, ECTA
  • Europees Paritair Comité voor Transport
  • Gemengde commissies bilaterale akkoorden
  • International Road Transport Union, IRU